Vind hier alle informatie
over het investeren in Tib-Tec

Tib-Tec AG

TIB-TEC AG is gevestigd in Zwitserland en heeft een vernieuwde technologie ontwikkeld die de energietransitie ondersteunt: groene waterstoftechnologie. Met deze technologie hebben wij het doel om de bemiddelaar te zijn in de energietransitie.

De potentie

We zijn overtuigd dat groene waterstof niet alleen de toekomstige energiebron is, maar ook hedendaags van belang is.

De kansen

Groene waterstof sluit aan op de hedendaagse en toekomstige vraag naar energie. Groene waterstof is energie-efficiënt en betaalbaar.

De visie

Een belangrijke facilitator zijn in de energietransitie door onze technologie te implementeren en beschikbaar te stellen voor meerdere sectoren.

De potentie van groene waterstof

Het potentieel van groene waterstof is enorm. Groene waterstof kan in de eerste plaats worden gebruikt als vervanging voor fossiele brandstoffen. Vooral in sectoren waar fossiele brandstof veelal nog wordt gebruikt, zoals in de scheep- en luchtvaart. Het overgaan naar groene waterstof zal ook bijdragen aan een drastische vermindering van CO2-uitstoot.

In bijvoorbeeld de transportsector kan het revolutionair zijn wanneer motoren worden aangedreven door waterstof. Deze zijn namelijk ook emissievrij. Met name in de industriële sector wordt nog steeds voornamelijk waterstof uit fossiele brandstoffen geproduceerd. Daar biedt het gebruik van groene waterstof aanzienlijk potentieel voor emissiereductie. Ook is er een potentieel aanwezig dat tot nu toe niet volledig is benut, namelijk de restwarmte. 

Uitdagingen en kansen

De vraag naar energie-efficiënte en betaalbare waterstofproductie komt overal in toenemende mate aan bod. Dit is dringend nodig, en tegelijkertijd moet het aantrekkelijker worden qua prijs dan de conventionele bruine of grijze productieprocessen. 

Groene waterstof wordt momenteel geproduceerd door elektrolyse uit hernieuwbare bronnen, en die kunnen duur zijn. Het energieverlies in dit proces is nog steeds erg hoog, dus het is redelijk om je af te vragen of deze waardevolle groene stroom niet elders beter had kunnen worden gebruikt. 

Restwarmte is de oplossing

Een wereldwijde waterstof-agenda kan dan ook niet alleen vertrouwen op één technologie. Dus meer dan ooit hebben we alternatieve technologieën nodig die groene waterstof op nieuwe manieren produceren. Bij voorkeur op de plaats van productie en dus zonder transport. 

Deze alternatieve technologie zou nu beschikbaar moeten zijn, gebaseerd op een energiebron die tot nu toe weinig aandacht heeft gekregen: ongebruikte restwarmte uit industriële processen. Vooral in energie-intensieve industrieën zoals staal-, glas- of cementproductie is deze restwarmte in enorme hoeveelheden beschikbaar. Deze restwarmte kan worden gebruikt voor zogenaamde thermolyse. 

Het thermolyseproces

De groene waterstofoplossing van TIB-TEC heeft te maken het thermolyseproces, waar waterstof uit warmte geproduceerd kan worden. In dit proces produceert het verwarmen van water eerst waterdamp, vervolgens zogenaamde verzadigde of droge damp (gasvormige toestand) en worden waterstof en zuurstof gesplitst. Dit is precies waar de waterstoftechnologie van TIB-TEC om de hoek komt kijken, die een groen alternatief is voor elektrolyse om waterstof te produceren. 

Het is een thermische omvormingstechnologie die groene waterstof produceert in slechts één apparaat. Het revolutionaire kernpunt is het vermogen om groene waterstof te produceren uit water door alleen de beschikbare overtollige thermische energie te gebruiken, die anders verloren zou zijn gegaan.

TIB TEC’s alternatief

In het streven naar het verminderen van CO2-uitstoot zijn vernieuwende processen nodig. De opkomende technologieën in de groene waterstof-sector spelen een cruciale rol in de overgang naar duurzame energie. TIB-TEC AG pioniert met een gedecentraliseerd productieproces voor groene waterstof, dat kostbare en inefficiënte transportroutes overbodig maakt en wordt gezien als een veelbelovend alternatief voor conventionele elektrolyse.